สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างเเละกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงเเหนทรัพย์กรป่าไม้ของชาติ ซึ่งลักษณะกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้,ตัดเเต่งกิ่งต้นไม้,ใส่ปุ๋ยพรวนดิน,รดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน