สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้เรื่องดินและปุ๋ย เพื่อให้ความรู้เเก่เกษตรกร ผู้เข้าร่วม โดยมีสถานีการเรียนรู้ สถานีการลดต้นทุนการผลิต สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต สถานีการจัดการศัตรูพืช สถานีเศรษฐกิจพอเพียง สถานีดินและปุ๋ย โดยมี นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดี กรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน