สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานต้อนรับ รศ.ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน 33 ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดินและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน โดยมี โดยมีนางสาวฤทัย พริกมาก และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานดิน ปัญหาดิน และทรัพยากรดินภาคกลาง” จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน

รายงาน/ภาพ : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน