สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้แทนจากตองกา นำโดย His Royal Highness Prince Ata พระราชโอรส ในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองกา ศึกษาดูงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการนี้ นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โดยมี ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ถวายรายงานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยมีหัวข้อดังนี้ 1) ทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการ การกำเนิดดิน คุณสมบัติดิน ข้อจำกัด 2) ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 3) ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน 4) ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) และ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง (LDD pH Test Kit) ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะฯ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ถวายคู่มือการทำปุ๋ยหมักและผลิตภัณฑ์ พ.ด. อีกทั้งให้คำแนะนำในการจัดการดินของราชอาณาจักรตองกา ซึ่งดินส่วนใหญ่เป็นดินด่าง (pH 8.0)

ภาพ/รายงาน : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน