สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายวิญญู เสมียนรัมย์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ,นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน เเละเจ้าหน้าที่ จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้างานโครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ ความจุ ๑๓๓,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านสุขเดือนห้า ม.๖ ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน