สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานต้อนรับคณะ ผศ.ดร. ปฏิภาณ สิทธิกุลบุตร อาจารย์ นักศึกษา สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๕๐ ท่าน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน โดยมีนางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นวิทยากรในหัวข้อ "ดินปัญหาและทรัพยากรดินภาคกลาง" จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาดินเปรี้ยวจัด รายงาน/ภาพ : กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข. ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน