สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 27 ก.พ. 2562 ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ให้เกียรติมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของกรมฯ ในการขับเคลื่อนงานของประเทศ ด้านการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตและเพื่อประโยชน์ต่างๆ ผ่าน Video conference ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน