สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี นายประเสริฐ เทพนรประไพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน