สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในพิธีประกาศ “มาตรการลด และคัดเเยกขยะมูลฝอย” โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหน่วยงานอย่างถูกวิธี รณรงค์การลดรับ ลดให้ ถุงพลาสติก การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้า สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน