สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ของโรงเรียนสอนดี(ประชารัฐอนุสรณ์)และตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้น หมู่7 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 พร้อมทั้งนายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการของกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ/ข่าว : สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน