สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) เรื่องหลักการจัดทำผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ อาทิ การใช้งานโปรเเกรมอ่านข้อมูลรายการบุคคลจากบัตรประชาชน ผลการใช้ปูนมาร์ลในพื้นที่ สพข.1 เเนวทางคัดเลือกเกษตรกรเเละหมอดินอาสาดีเด่น และ Zoning by Agri-Map ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน