สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นายสถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดนิทรรศการและรายละเอียดงานต่างๆ ในการจัดงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561 พร้อมทั้งให้คำแนะนำ คำติชม ขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประทับใจ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานวันดินโลก ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงานได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น ในช่วงวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 นี้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน