สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางเเผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรผ่านทาง VDO Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเเละเชี่ยวชาญในการนำข้อมูลเเละการเเปลความหมายของข้อมูลด้าน อุตุนิยมวิทยา เเละอุทกวิทยา เพื่อใช้ให้การเตรียมรับสถานะการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน