สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ประจำปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างเเละกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงเเหนทรัพย์กรป่าไม้ของชาติ ซึ่งลักษณะกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้,ตัดตกเเต่งต้นไม้,ใส่ปุ๋ยพรวนดิน,รนน้ำต้นไม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน