สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง สรุปปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับเขต (IPA) ประจำปี ๒๕๖๑ และวางเเผนการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเข้ารับตำเเหน่งใหม่ สังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้เเก่ นายสนอง คำสองสี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ,นายชวพล อ่อนเรือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ,นายคำนึง แสงขำ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ ,นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ,และนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เเละบุคลากร เข้าร่วมประชุมและรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน