สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำภายในทุ่งมหาราชอย่างเป็นระบบ หลังเกษตรกรประสบปัญหานานกว่า ๖๐ ปี โดยนายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในประชุมในครั้งนี้ กล่าวว่า หลังจากมีการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า ๖๐ ปี แล้วนั้น ได้ส่งผลให้ทุ่งมหาราชแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่รับน้ำอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกอยู่ในบริเวณดังกล่าวประสบความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด ทั้งปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือ จากนั้นร่วมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรในเขตพื้นที่ทุ่งมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน