สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 พ.ท.เดชพร บุณยรัตพันธุ์ ผบ.ม.4 พัน.25 รอ. ได้นำกำลังพล นายทหาร, นายสิบ, พลทหาร และแม่บ้านกำลังพลของหน่วย จัดกิจกรรมปลูกปอเทือง เนืองในวันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงค้นคว้าวิิธีจัดการดินและแก้ปัญหาทรัพยากรดินมากกว่า 70 ปี ณ บริเวณ พื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยด้านข้างพุทธสถาน ม.5 รอ. โดยกำหนดให้ปอเทืองออกดอก ใน 5 ธ.ค.61


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน