สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งนางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดิน จากนั้นเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ รวมทั้งการเเก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน