สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี พร้อมทั้ง นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เข้าเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี จากนั้นเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ รวมทั้งการเเก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน