สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔:๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ เข้าเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ รวมทั้งการเเก้ไขปัญหาการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน