สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมทั้ง นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ,นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ,นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัด พร้อมชี้แจงแนวทางการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกภายในเขตพื้นที่ทุ่งมหาราช จากนั้นเข้าเยี่ยมชมเเปลงสาธิต ปรับรูปแปลงนา ของนายสมพิศ แสงเทียน ดำเนินงานโดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ รมช.กษ.เน้นในเรื่องการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ จากนั้นให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยส่งเสริม หรือเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือและดูแลพืชผลการเกษตรของตนเองได้ในระยะยาว โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง ณ ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน