สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เเละเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนภาคกลาง ในโครงการ Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable land Management โดย คุณเจริญ เจริญจำรัสชีพ อดีตผู้เชียวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว โดยจุดประสงค์ของการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานเก็บข้อมูลเทคโนโลยีเเละแนวทางการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนภาคกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน