สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมในงาน"มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่” ครั้งที่ ๔ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ รวมพลังร้อยใจทุกภาคส่วนในพื้นที่" ครั้งที่ ๔ จังหวัดฉะเชิงเทรา และลงนามร่วมบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดตะวันออก ๑ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมมอบนโยบายฯ และร่วมรณรงค์รวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี พร้อมนำประกาศปฏิญญาว่าด้วยประกาศแสดงความมุ่งมั่นในการร่วมรณรงค์หยุดยั้งการใช้สารเคมีในการเกษตร พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเกษตรอินทรีย์ ในสังกัด สพข.๑ ร่วมจัดขึ้น


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน