สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กลุ่ม, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด เเละบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการเปิดการประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน