สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,ผู้อำนวยการ กลุ่ม, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด เเละบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา