สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,ผู้อำนวยการ กลุ่ม, ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ในสังกัด เเละบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี ๒๕๖๑ ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการเปิดการประชุม ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน