สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง พร้อมมอบแนวทางการทำงาน อาทิเช่นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อระเบียบ การเเก้ไข้ปัญหาการดำเนินงานที่เกินขึ้น การรายงานให้ตรงตามเเผนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง รับฟัง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน