สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ,นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าชุดควบคุมงาน จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไข โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานระบบส่งน้ำในไร่นา ลักษณะโครงการ คลองส่งน้ำ คสล. ความยาว ๔๘๐ เมตร ณ บ้านราชสถิตย์ หมู่ ๑ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการอุปโภค-บริโภค ๕๐ ครัวเรือน และเพื่อการเกษตรกรรม ๑๓๕ ไร่


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน