สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำเเผนเเม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อจัดทำเเผนเเม่บทดินมีปัญหาคือ ดินเปรี้ยวเเละดินกรด ในพื้นที่เเละข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,ผอ.กลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน