สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน ๑ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพเเก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๖๐ ราย ในเนื้อหาวิชาการจัดการดินมีปัญหา การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เเละกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมดำเนินการโดยสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เเละกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑

รายงาน/ภาพ :สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท,กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน