สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กล่าวให้การต้อนรับ นักศึกษาฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาควิชาเคมี และภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๔ จำนวน ๖ คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน เเละภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ งานกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ,งานวิเคราะห์ดินและงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน โดยมี ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน เข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน