สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง ผชช. ,ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย ผู้อำนวยการ สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง ๑๓ จังหวัด เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี “๕๕ ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดิน ก้าวไกลไทยยั่งยืน” โดยทางสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ เกษตรกร "ทำนา ซื้อนา" ให้เเก่ประชาชนผู้สนใจร่วมรับชม เสนอโดย สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี และบูท หมอดิน EMS.Thailand ๔.๐ "การบริการงานพัฒนาที่ดินเชิงรุก ยุค ๔.๐" จาก สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ณ นิทรรศการ หน้าอาคาร ๖ ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน