สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กล่าวให้การต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงานพร้อมทั้งแนะนำหน่วยงาน ภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กลุ่มฝ่าย ,สถานีพัฒนาที่ดิน และฟังการบรรยายงานวางแผนการใช้ที่ดิน ,งานวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,งานสำรวจดิน ,งานวิเคราะห์ดินและงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน โดย ดร.ทวีแสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ,นายสุรชัย สุวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
      หลังจากนั้นนายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พาเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มลุงเเดงเมล่อน,ผักสลัด เกษตรกรผู้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประยุกต์เเละนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตรยุคใหม่ Smart Farm ด้านเทคโนโลยีควบคุมระบบการให้น้ำ การให้ปุ๋ย เเละการปรับปรุงบำรุงดิน ณ 45 หมู่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน