สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน หัวหน้าชุดควบคุมงาน เเละเจ้าหน้าที่ จากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม โครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะโครงการขุดสระน้ำพร้อมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีด ความยาว ๑,๒๑๗ เมตร เพื่อการอุปโภค - บริโภค ๕๑ ครัวเรือน เพื่อการเกษตรกรรม ๑๘๐ ไร่ ณ บ้านเจ้าเเปด หมู่ ๒ ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา