สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๒๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ,นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เเละเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดเตรียมความพร้อมงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเขาพระ หมู่ที่ ๙ บ้านเนินมะค่า ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน