สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล พิมเนียมชนะไพฑูรย์ นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จำนวน ๓๑ คน เข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง ทรัพยากรดินภาคกลาง ดินมีปัญหาทางการเกษตร และการวางเเผนการใช้ที่ดิน บรรยายโดย ดร.นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ น.ส.ฐชนก คำขจร และ น.ส.ฤทัย พริกมาก หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรีศิริศักดิ์ จำลองสอง และ น.ส.น้ำทิพย์ ยั่งยืน เเละเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑

ภาพ / รายงาน : กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน