สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยนายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานระบบส่งน้ำในไร่นา คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ความยาว ๕๗๐ เมตร พร้อมท่อส่งน้ำ ความยาว ๑๑๒ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ณ บ้านไร่ถั่ว หมู่ที่ ๗ ตำบลบางเเขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน