สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นิสิตคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝึกปฎิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ ม.ค. - ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ ณ กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ โดยมีการฝึกปฎิบัติงานในด้านการสำรวจและจำเเนกดิน การสำรวจสภาพการวางเเผนการใช้ที่ดิน และการใช้งานโปรเเกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ภาพ / รายงาน : กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน