สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลอง ความยาว ๑,๒๑๕ เมตร ณ บ้านคันคลองกระเสียว หมู่ ๙ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หลังแล้วเสร็จ โดยมีการตรวจความเรียบร้อยในการรับน้ำและส่งน้ำของโครงการดังกล่าว


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน