สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา ๑๔.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกคลอง ความยาว ๑,๒๑๕ เมตร ณ บ้านคันคลองกระเสียว หมู่ ๙ ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หลังแล้วเสร็จ โดยมีการตรวจความเรียบร้อยในการรับน้ำและส่งน้ำของโครงการดังกล่าว


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน