สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา ๑๑.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท, นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท, เจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานขุดลอกคลอง ความยาว ๑,๖๘๑ เมตร ณ บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท หลังแล้วเสร็จ โดยมีการตรวจความเรียบร้อยในการรับน้ำและส่งน้ำของโครงการดังกล่าว


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน