สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ๑๒ ทุ่งตอนล่าง ลุ่มเจ้าพระยา เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี ณ โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาบรมธาตุ สำนักชลประทานที่ ๑๒ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ดร.ทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เข้าร่วม จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นเเหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรประจำอำเภอ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน