สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เรื่อง แผน-ผลการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี ผชช.,ผอ.กลุ่ม,ผอ.สพด,และบุคลากร ในสังกัด สพข.๑ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน