สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมทั้งนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมเเปลง ของนางบุญเลี้ยง รื่นมาลัย หรือป้าเปี๊ยก เกษตรกรผู้ประสบผลสําเร็จ ในโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" ปรับเปลี่ยนนาเดิมที่เคยใช้สารเคมี หันมาใช้รูปเเบบ โคก หนอง นา โมเดล และปลูกข้าวปลูกผัก แบบเกษตรอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาแทนจนประสบผลสําเร็จ ซึ่งนางบุญเลี้ยง รื่นมาลัย ได้เล่าว่า ประโยชน์ของการทำกสิกรรมธรรมชาติ หนองน้ำที่ขุดดินขึ้นมาถมเป็นโคก จะรองรับน้ำฝนที่กำลังจะตกลงมา คันนาที่ถมสูงและกว้าง จะช่วยกักน้ำให้เลี้ยงปลาได้ทั้งในหนองในนา บนโคกนอกจากสร้างบ้านอยู่อาศัยยังปลูกพืชผักไว้เก็บกิน มีเหลือเผื่อขายได้อีก การใช้เกษตรอินทรีย์ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ดิน-น้ำไม่เป็นพิษตกค้างคนปลายน้ำได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยไร้สารพิษคนปลูกข้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ระบบนิเวศน์จัดสรรตัวเอง มีตัวห้ำ ตัวเบียนเป็นแมลงที่จับหนอนจับเพลี้ยกินโดยไม่ต้องใช้สารพิษฆ่าแมลง ที่สำคัญ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมก็จะจบ ณ พื้นที่บ้านม่วงงาม ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน