สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมทั้งนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ และนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ"โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดสระบุรี การจัดสรรที่ดิน ๓ - ๕ ไร่ ลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนหนึ่งขุดดินเพื่อสร้างหนองน้ำหรือสระเก็บน้ำไว้ในบ้าน รูปเเบบสระหลุมทรงขนมครก เพื่อรองรับการชลประทานรับซับน้ำเเละอุดช่วงไหลตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียว การปลูกไม้ ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง อาทิ ไม้ใช้สอย,ไม้กินได้, ไม้เศรษฐกิจ หรือปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ เเละระบบนิเวศน์ ณ บ้านท่าราบ ต.หนองหัวโพ อ.หนองเเซง จ.สระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน