สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วย นายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เเผน-ผลการดำเนินงานเเละปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เรื่องการดำเนินงานตามเเผนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบแนวทางการทำงาน อาทิเช่น โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๑ ,โครงการการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ,โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ,โครงการ"โคกหนองนาโมเดล" พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน