สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางมัทธนา ชัยมหาวัน รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กลุ่ม,ฝ่าย เเละบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมรดน้ำขอพร นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์เเละวันปีใหม่ไทย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้ให้พรเเก่ ผอ.กลุ่ม,ฝ่าย เเละบุคลากร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน