สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมด้วยนายประวัติ นกอิ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี , นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เเละเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานความคืบหน้า โครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ทั้งนี้หัวหน้าควบคุมเเละเจ้าหน้าที่ควบคุมงานจากสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน ชี้เเจงการดำเนินงานพร้อมวางเเผนปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก ลักษณะโครงการขุดลอกคลอง ความยาว ๙๘๓ เมตร เมตร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เเล้วเสร็จเป็นไปขั้นตอนตามข้อตกลงตามระเบียบ ณ บ้านหนองโกน้อย หมู่ ๑๐ ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา