สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ พร้อมทั้ง นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ,น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดินเเละเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมเเละร่วมให้คำปรึกษา ฟาร์มลุงเเดงเมล่อน,ผักสลัด เกษตรกรผู้ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการประยุกต์เเละนำเทคโนโลยีมาใช้ในฟาร์มเกษตรยุคใหม่ Smart Farm ด้านเทคโนโลยีควบคุมระบบการให้น้ำ การให้ปุ๋ย เเละการปรับปรุงบำรุงดิน นางวันเพ็ณ สุโอสถ เกษตรกรเจ้าของพื้นที่เริ่มต้นจากการปลูกพืชหลากหลายชนิด ประสบปัญหาพืชผลได้ไม่ดีเท่าที่ครว ทั้งในเรื่องดินมีปัญหาเสื่อมโทรม ประสบปัญหาเเรงงานเเละราคาผลิตที่ตกต่ำ จึงหันปรับเปลี่ยนมาปลูกเมล่อนเเละผักสลัด โดยเริ่มปลูกเเปลงสาธิต โดยปลูกกลางแจ้งแบบไม่มีโรงเรือน และเเบบมีโรงเรือน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด ๘ ไร่เเละพัฒนามาเรื่อยผลผลิตดีเเต่ยังประสบปัญหาในเรื่องของดินหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน จึงเข้าพื้นที่เยี่ยมชมเเละพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องของปัญหาทางด้านดิน เเละเเนวทางการเเก้ไข้ ณ 45 หมู่ 7 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน