สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธาน เปิดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืช ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แปลงนาข้าว นางสาววรรณา คุ่ยต่วน หมู่ ๕ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายวัชระ สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ในการรณรงค์ครั้งนี้มีเกษตรกร หมอดินเเละผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน ๑๓๒ คน ภายในงานมีการบรรยาย เรื่องการจัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางเเละตอซังพืชรู้ถึงปัญหาเเละประโยชน์ของการไถกลบตอซังเป็นการช่วยลดการเกิดสภาวะโลกร้อนจากการเผาตอซัง เเละปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน สาธิตรณรงค์การไถกลบตอซังและฟางข้าว เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน จัดนิทรรศการ แจกน้ำหมักและสารเร่งต่างๆ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน