สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยกวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท นายวิชัย ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท กล่าวรายงานความเป็นมาของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท เเละเเผน/ผลการดำเนินงาน ทั้งนี้นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผอ.สพข.๑ ได้มอบแนวทางการทำงาน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุให้เน้นดำเนินการให้ตรงตามข้อระเบียบราชการ การเเก้ไข้ปัญหาหรือข้อร้องเรียนการดำเนินงาน และการรายงานตามเเผนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เเละรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ สพด.ชัยนาทเข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน